Förvaltningsrätt

Offentligt biträde i förvaltningsrätten LVU/LVM/ LPT/LRV

I ärenden gällande tvångsvård befinner du dig i en mycket utsatt situation. Du behöver stöd av någon som kan hjälpa dig med domstolsförhandlingen och även kan hjälpa dig att förklara de regler och bestämmelser som finns. Du behöver kanske också hjälp med dina kontakter med de sociala myndigheterna. Förvaltningsrätten förordnar det offentliga biträdet och du kan själv föreslå namn på den jurist/advokat du vill ska företräda dig. Du kan lämna namn på juristen/advokaten till den sociala myndigheten eller domstolen. Kontakta gärna Advokatfirman SAFE så hjälper vi dig med det. Vi har stor erfarenhet av dessa ärenden och har också ett stort intresse för mål inom detta område.

Migrationsrätt

Migrationsrätt är det rättsområde som berör utländska medborgares och statslösa personers rätt att stanna i Sverige. Migrationsrätten innefattar bland annat asyl, uppehållstillstånd och medborgarskap. Alla migrationsärenden handläggs av Migrationsverket. Är man inte nöjd med deras beslut så kan det överklagas till Migrationsdomstolen. Högsta instans är Migrationsöverdomstolen.

Advokatfirman SAFE bistår dig som söker uppehållstillstånd. Vi biträder även arbetstagare och arbetsgivare i ärenden rörande uppehållstillstånd genom arbete.

Många mål inom migrationsrätten ger dig rätt till ett offentligt biträde. Det innebär att staten betalar för din advokat eller jurist. I övriga fall kan du anlita någon av oss som privat ombud.