Pavel Loban

Pavel Loban

Advokat, delägare

Arbete
Joakim Johanssons Advokatfirma AB, biträdande jurist och advokat
Södertälje tingsrätt, tingsnotarie
City och Västerorts åklagarkammare i Stockholm, beredningsjurist

Verksamhetsområden
Brottmål
Familjerätt
Förvaltningsrätt

Språk
Svenska
Engelska
Ryska
Polska

Kontaktuppgifter
E-post: pavel.loban@advokatsafe.se
Telefon växel: 08-774 41 00
Mobiltelefon: 076-564 90 05
Fax: 08-774 41 11