Om Advokatfirman Safe

Vi har privatpersoner och företag som klienter och arbetar bl.a. med brottmål, fastighetsrätt, familjerätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, entreprenadrätt, fordringsrätt, migrationsrätt och LVU.

Information och länkar

Här har vi samlat en del information som du kan behöva

Advokatsamfundet
På Advokatsamfundets webbplats kan du läsa om vad en advokat kan hjälpa till med. Du kan också läsa om de regler som gäller för advokater och vår verksamhet.

Brottsofferjouren
Hos Brottsofferjouren kan du till exempel få samtalsstöd, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter. Många brottsofferjourer har också vittnesstödsverksamhet.

Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten kan ge dig information om skadestånd och brottsskadeersättning och betala ut brottsskadeersättning för din skada när den rättsliga processen är avslutad.

Rättegångsskolan
Brottsoffermyndigheten har även en hemsida där de beskriver hur en rättegång går till på ett bra och lättförståeligt sätt.

Brottsofferportalen
På Brottsofferportalen kan du som är brottsoffer hitta information om exempelvis olika former av praktiskt stöd eller akut ekonomisk hjälp, information om hur rättsprocessen går till osv.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Hos kvinnojourerna erbjuds kvinnor stödsamtal, juridisk rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med till exempel polisen och övriga aktörer i rättsväsendet och socialtjänsten. Roks uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete med mäns våld mot kvinnor.

Vid NCK kan du få samtalsstöd, hjälp och rådgivning av kuratorer, läkare och barnmorskor i frågor om våld i nära relationer eller sexuella övergrepp. Du kan få hjälp från NCK dygnet runt och du kan också ringa till Kvinnofridslinjen som drivs av NCK.

Nätverket Terrafem – för kvinnor och flickor med utländsk härkomst
Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv och driver en jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Polisen
Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott kan du ringa polisen. 114 14 är polisens nationella kontaktnummer och dit kan du också vända dig med andra frågor som rör polisens arbete.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter – RFSL
Till RFSL kan du som är homosexuell, bisexuell eller transperson och utsatts för kränkningar, våld, hot, trakasserier eller hatbrott vända dig och få stöd från deras brottsofferjour för hbt-personer.

Rättshjälpsmyndigheten kan lämna information och ge rådgivning om rättshjälp och dina möjligheter att få ekonomiskt stöd när du behöver hjälp av en advokat.

Socialstyrelsen
Hos socialtjänsten kan du och dina anhöriga få ekonomiskt, materiellt och psykologiskt stöd och hjälp om du har utsatts för brott. Barn och unga som utsätts för brott från föräldrar eller andra närstående får den hjälp de behöver inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Sveriges Domstolar
Sveriges Domstolar kan ge allmänna upplysningar av mer formell art. Till exempel kan de tala om hur du ska fylla i en stämningsansökan och allmänt beskriva hur en rättegång går till.

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund – SKR
Hos kvinnojourerna erbjuds kvinnor stödsamtal, juridisk rådgivning, skyddat boende och stöd i kontakterna med till exempel polisen och övriga aktörer i rättsväsendet och socialtjänsten. SKR är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor.

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten ansvarar för att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Åklagarmyndigheten kan ge dig information om vem som kommer att vara åklagare vid rättegången.