Verksamhetsområden

Brottmål

– Försvarare
– Målsägandebiträde
– Särskild företrädare

Förvaltningsrätt

– LVU
– LVM
– LPT
– Migration

Skadeståndsrätt

– Person
– Sak
– Företag
– Tvistelösning

Fastighetsrätt

– Fel i fastighet
– Entreprenad och bygg
– Köp och försäljning
– Samägande
– Mäklarjuridik

Familjerätt

– Vårdnad
– Umgänge
– Boutredning
– Arv
– Gåva

Övrig juridik

– Konsument
– Köp
– Fordran
– Båtjuridik