Skadeståndsrätt

Den som vållar annan skada ska enligt huvudregeln också ersätta den som drabbats av skadan. Skadan kan vara sakskada eller personskada men också en kombination av sak- och personskada. I vissa fall föreligger det även rätt till skadestånd på grund av avtalsbrott.
Det krävs kunskap och erfarenhet för att framställa krav på ersättning och även för att kunna kontrollera att du blivit erbjuden rätt ersättning. Vi på advokatfirman SAFE har lång erfarenhet av att arbeta med skadestånd såväl på den skadades sida som på skadevållarens eller försäkringsbolagets sida. Vi företräder dig som ombud gentemot skadevållare, försäkringsbolag eller andra institutioner. Vi företräder även den som påstås ha vållat skadan. Välkommen att kontakta Advokatfirman SAFE för rådgivning.