Fastighetsrätt

Fastighet

För de allra flesta är en fastighetsaffär den största enskilda investeringen som man gör i livet. Inte allt för sällan upptäcker man fel i fastigheten. Det kan gälla fel då fastighetens skick avviker från vad man som köpare hade fog att förutsätta vid köpet. Det kan även gälla rättsliga fel m.m.
Advokatfirman biträder i tvister i samband med köp och försäljning av fastigheter. Vi biträder även säljare som har fått krav från köpare. Vi har ett brett kontaktnät med erfarna besiktningsmän och tekniker för besiktningar och sakkunnigutlåtanden.

Entreprenad

Entreprenader omfattas ofta av olika regelverk och villkor som kan vara svåra att tolka, särskilt vad gäller ansvarsfördelning mellan entreprenör och beställare. Advokatfirman SAFE arbetar med tvister avseende både mindre och större entreprenader. Vi är särskilt inriktade på småhusentreprenader och felaktigt utförda hantverkstjänster.