Allmän juridik

Det är inte ovanligt att man hamnar i situationer då det behövs juridisk hjälp och rådgivning eller juridiskt biträde vid en tvist i domstol. De områden som man vanligen riskerar att hamna i tvist om är frågor som t ex rör fordran, krediter och köp. Vi på advokatfirman SAFE har god erfarenhet av att biträda klienter som hamnat i olika typer av tvister. Vi arbetar aktivt för att du som klient skall få en bra lösning på den uppkomna tvisten.