Mikael Söderberg

Mikael Söderberg

Advokat, delägare

Arbete
Advokat sedan 1989
Advokatfirman Althin
Juristhuset Advokatfirman Henning Sjöström
Kammarrätten i Sundsvall
Tingsmeritering

Verksamhetsområden
Brottmål
Familjerätt
Förvaltningsrätt

Språk
Svenska
Engelska

Kontaktuppgifter
E-post: mikael.soderberg@advokatsafe.se
Telefon växel: 08-774 41 00
Mobil: 070-491 54 84
Fax: 08-774 4101