Skadeståndsrätt

Försäkringsrätt

Du som privatperson eller företagare kan få problem med ersättning från försäkringsbolag på grund av villkor eller andra orsaker. Vi på Advokatfirman SAFE har lång erfarenhet av försäkringsrätt bland annat på grund av att två av medarbetarna tidigare arbetat på försäkringsbolag under många år såväl med privat försäkring som med företagsförsäkring. Vi företräder dig som ombud gentemot försäkringsbolag och liknande institutioner. Välkommen att kontakta Advokatfirman SAFE för rådgivning.

Skadeståndsrätt

Den som vållar annan skada ska enligt huvudregeln också ersätta den som drabbats av skadan. Skadan kan vara sakskada eller personskada men också en kombination av sak- och personskada. I vissa fall föreligger det även rätt till skadestånd på grund av avtalsbrott.
Det krävs kunskap och erfarenhet för att framställa krav på ersättning och även för att kunna kontrollera att du blivit erbjuden rätt ersättning. Vi på advokatfirman SAFE har lång erfarenhet av att arbeta med skadestånd såväl på den skadades sida som på skadevållarens eller försäkringsbolagets sida. Vi företräder dig som ombud gentemot skadevållare, försäkringsbolag eller andra institutioner. Vi företräder även den som påstås ha vållat skadan. Välkommen att kontakta Advokatfirman SAFE för rådgivning.

Tvistelösningsärenden i Trafikskadenämnden

Du kan begära prövning i Trafikskadenämnden om du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut i en ersättningsfråga som skadelidande eller efterlevande. Du har rätt att begära prövning i nämnden under vissa förutsättningar. En av förutsättningarna är att bolaget har lämnat ett slutligt ställningstagande. Prövningen i Trafikskadenämnden är gratis och det är möjligt att få ersättning från försäkringbolaget för dina ombudskostnader. Kontakta oss så hjälper vi dig med ersättningsfrågan.