Familjerätt

Familjerätt är en del av civilrätten som reglerar många av de känsligaste delarna i livet som rör exempelvis äktenskap, skilsmässor, bodelning, vårdnadstvister, underhåll, arv, gåva boutredningar och testamenten.

På Advokatfirman SAFE har vi mångårig erfarenhet av att stå vid klientens sida såväl vid tvister som vid upprättande av bodelningsavtal, testamenten m.m. Vi hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp som kan ge dig ersättning för en del av dina kostnader för juridiskt biträde.