Brottmål

Misstänkt för brott

Är du misstänkt för brott behöver du en försvarare så tidigt som möjligt i utredningen. Du kan själv bestämma vem du vill ha som försvarare. Meddela namn på försvararen till utredande polis eller tingsrätten. Du kan även kontakta Advokatfirman SAFE så hjälper vi dig med det.

Om du kallas till polisförhör så kan du räkna med att du kommer att bli delgiven misstanke om brott. Vårt råd är att du genast kontaktar Advokatfirman SAFE innan förhöret så hjälper vi dig att få ett professionellt försvar.

Blir du gripen och förd till en polisstation så kommer polisen att vilja förhöra dig. Du har rätt till försvarare, även om polisen trycker på för att genomföra förhöret omedelbart. Tänk på att det kan vara värt några timmars väntan på professionell rådgivning innan du utsätts för ett pressande förhör. Kräv att polisen ser till att du får en försvarare från Advokatfirman SAFE.

Om du redan har blivit åtalad och tingsrätten har utsett en försvarare utan att du har blivit tillfrågad så råder vi dig att kontakta Advokatfirman SAFE, om du vill vara säker på att få en erfaren försvarsadvokat.

Målsägande

Du som blivit utsatt för brott befinner dig ofta i en mycket svår situation. Du förväntas klara av polisförhör och den efterföljande domstolsprocessen. Målsägandebiträde är en jurist som biträder ett brottsoffer/målsägande. Denne ska också hjälpa till med skadestånd som man kan få som brottsoffer. Du kan själv bestämma vem du vill ska företräda dig i processen. Du kan lämna önskemål på den jurist/advokat som du vill ha som målsägandebiträde till utredande polis eller domstol. Vi har stor erfarenhet av att beräkna skadestånd och kan även hjälpa till med försäkringsfrågor som kan bli aktuella för brottsoffer. Kontakta Advokatfirman SAFE så hjälper vi dig.

Särskild företrädare

Ett barn som blivit utsatt för brott av en närstående eller vårdnadshavare får en särskild företrädare utsedd för sig som övertar vårdnadshavarens roll under polisutredningen och eventuell rättegång. Denne ska hjälpa till med polisförhör och rättegång samt med att utkräva skadestånd för barnets räkning.