Allmän juridik

Det är inte ovanligt att man hamnar i situationer då det behövs juridisk hjälp och rådgivning eller juridiskt biträde vid en tvist i domstol. De områden som man vanligen riskerar att hamna i tvist om är frågor som t ex rör fordran, krediter och köp. Vi på advokatfirman SAFE har god erfarenhet av att biträda klienter som hamnat i olika typer av tvister. Vi arbetar aktivt för att du som klient skall få en bra lösning på den uppkomna tvisten.

Vi har även en särskild erfarenhet av tvister gällande båtjuridik. Dessa kan t ex avse frågor om köp och försäljning samt besiktningsmans ansvar. Vi har också erfarenhet av frågor om ansvar och försäkring beträffande skador i samband med framförande av båt eller fartyg.