Magnus Altin

Magnus Altin

Advokat, delägare

Arbete
Advokat sedan 2010.
2008-2013 Advokatfirman Magnergård & Partner
2005-2008 Försäkringsjurist vid Bolander & Co
Medlem i Advokater utan Gränser

Verksamhetsområden
Brottmål
Försäkring och skadestånd
Fastighetsrätt
Mäklarjuridik
Entreprenadrätt
Allmän juridik
Av domstolsverket registrerad som särskild medlare i tvister som avser fastighetsrätt, försäkringsrätt och skadeståndsrätt

Kontaktuppgifter
E-post: magnus.altin@advokatsafe.se
Telefon växel: 08-774 41 00
Mobil: 072-735 42 95
Fax: 08-774 41 11