Helena Erfors

Helena Erfors

Advokat, delägare

Arbete
Advokat sedan 2009
Advokatfirman Magnergård  & Partner
Försäkringsjurist med inriktning på tvister inom försäkringsrätt och skadeståndsrätt gällande såväl privatpersoner som företag.
Utredningschef på försäkringsbolag
Sekreterare i Trafikskadenämnden
Sekreterare i Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd
Medlem i Brottsoffermyndighetens nämnd
Lärare i ersättningsrätt, Lunds- och Uppsala Universitet
Tingsnotarie vid Jakobsbergs tingsrätt

Verksamhetsområden
Brottmål
Försäkring och skadestånd
Familjerätt
Förvaltningsrätt
Allmän juridik

Språk
Svenska
Engelska

Kontaktuppgifter
E-post: helena.erfors@advokatsafe.se
Telefon växel: 08-774 41 00
Mobiltelefon: 070-777 52 71
Fax: 08-774 41 11