Fedja Ziga

Fedja Ziga

Advokat, delägare

Arbete
CJ Advokatbyrå, biträdande jurist och advokat
Södertälje tingsrätt, tingsnotarie
Allmänna reklamationsnämnden, handläggare

Verksamhetsområden
Brottmål
Familjerätt
Förvaltningsrätt

Språk
Svenska
Engelska
Bosniska/Serbiska/Kroatiska

Kontaktuppgifter
E-post: fedja.ziga@advokatsafe.se
Telefon växel: 08-774 41 00
Mobiltelefon: 073-442 44 36
Fax: 08-774 41 11