Erica Söderberg

Erica Söderberg

Biträdande jurist

Arbete
Juristexamen från Uppsala Universitet år 2017. Anställdes samma år på Advokatfirman SAFE City.

Verksamhetsområden
Allmän praktik
Brottmål
Familjerätt

Språk
Svenska
Engelska

Kontaktuppgifter
E-post: erica.soderberg@advokatsafe.se
Telefon växel: 08-774 41 00
Mobil: 073-630 61 24
Fax: 08-774 41 01